Velkommen til Kronborg ressurshage!


Kronborg ressurshage er eit kommunalt opplæring, aktivitet- og arbeidstilbod for mennesker med ulike funksjonshemmingar.
Ressurshagen er lokalisert på Kronborg i Førde, i 3etg. på Bergehuset (Sanderplassen 1).

Vi har omlag 100 brukarar som tek imot tilbod hos oss.
Mykje av aktivitetane føregår på Kronborg, men vi har også ein del som er utplasserte i bedrifter. Blomereina arbeidslag har tett samarbeid med kyrkja. Vi har og ulike samarbeidspartnarar rundt om i distriktet.  Ein del aktivitet føregår på Tefre Ridegård.  I tillegg er vi aktive med å bruke nærområde i høve til fysisk aktivitet.
 


Vi deler Kronborg ressurshage inn i 5 arbeidersgrupper:

- Austhagen
- Vesthagen
- Bergehuset kantine
- Rådhuskantina
- Blomereina arbeidslag
- Vaksen- og vidaregåande opplæring
- Uførarkontoret for Støtte- og treningskontaktar
- FrivilligsentralenDesse kan du lese meir om under "Om oss".
 

Sist redigert 01.07.2014 av Web - redaktør